กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร.0 2659 6399
โทรสาร : 0 2281 8043

อีเมล : society@m-society.go.th
https://www.m-society.go.th/home.php

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร.0 2659 6399
โทรสาร : 0 2281 8043

อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th
http://www.dsdw.go.th/

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่
เลขที่ 110 หมู่ที่ 2 บ้านปทุม ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร 054 – 521728
โทรสาร 054 – 511189
อีเมล์ : phraehighlandpeople.dc@gmail.com
http://www.highlandphrae.dsdw.go.th/

bonanza88 deposit pulsa tanpa potongan slot pulsa slot dana