ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมรูปแบบใหม่ “ESS Help Me”

ร่วมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสายด่วน 1300

การประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 55/2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแพร่ 20 ปี

งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีและงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง

bonanza88 deposit pulsa tanpa potongan slot pulsa slot dana