ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.)ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 และผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ ประจำเดือนมกราคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ ประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ ประจำเดือนตุลาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ ประจำเดือนกันยายน 2564

bonanza88 deposit pulsa tanpa potongan slot pulsa slot dana